2++ Kultum Bahasa Arab Latin dan Artinya

Kultum bahasa arab latin. Para pembaca blog bahasa arab dan artinya , kali ini kita akan kembali meng-update blog kita dengan artikel seputar Kultum bahasa arab yang ditulis dengan abjad atau huruf latin, kultum yang merupakan singkatan dari kuliah tujuh menit sudah sangat populer di kalangan masyarakat, kultum ini adalah sejenis pidato singkat yang berdurasi antara 5 (lima), 6 (enam) atau 7 (tujuh) menitan, kultum ini biasa diadakan di masjid, di suarau atau musolla atauun juga kadang di rumah, nah ketika anda disuruh untuk melakukan kultum maka anda harusnya sudah menyiapkan materi kultum atau teks pidato untuk kultum ini, nah sekarang kami sudah menyiapkan 2 teks kultum dengan bahasa arab namun kami tulis dengan huruf latin agar langsung bisa anda baca di hadapan para hadirin yang mendengarkan pidato kultum ini.

Kultum Bahasa Arab Latin dan Artinya

Teks kultum bahasa arab pertama tentang amal perbuatan dan niat

Al-‘amalu wan Niyyah

Inna tauhidallahi ta’aala asaasu ‘aqidatil muslim, wal ‘amalus shoolihu laazimun lil wiqooyah minan naar wal fauzi bil jannah, wa lihaadzaa yaqillahu ‘ibaadahul muttaqiin alladziina ya’maluunash shoolihaat ‘adzaaban naar wa yudkhiluhumul jannah. qoola ta’aalaa : wa waqoohum ‘adzaabal jahiim. wa qoola aidhon : innal muttaqiina fii jannaatin wa ‘uyuun> wa laabudda lil ‘amalish shoolih minal iqtirooni binniyyatish shohiihah, hatta yakuunul ‘amalu khoolishon lillah, wa lihaadzaa qorroron nabiyyu shollollahu ‘alaihi wasallam anna niyyata laazimun lil ‘amalish shoolih, faqoola : innamal a’maalu binniyyaat wa innamaa likullim ri’in maa nawaa. fa’alal muslim an ya’iya haadzal hadiits wa an yarwiyahu liman laa ya’rifuhu farubba muballigin aw’aa min saami’.

Artinya :

Amalan dan Niat

Sesungguhnya mentauhidkan Allah ta’ala adalah pondasi aqidah setiap orang muslim, dan perbuatan yang baik merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai pelindung dari api neraka dan untuk masuk surga. dan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta’ala melindungi hamba-hambanya yang bertaqwa yang mana mereka itu mengerjakan amalan-amalan sholih dari adzab api neraka dan memasukan mereka ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta’alaa berfirman : dan Allah melindungi mereka dari siksa neraka. Dia juga berfirman : sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam surga dan didalamnya terdapat mata air. perbuatan baik haruslah diiringi dengan niat yang benar, hingga perbuatan itu dilakukan benar-benar manjadi ikhlas karena Allah ta’alaa. oleh karena itu Nabi shollollahu ‘alaihi wasallam mengikrarkan bahwa niat yang baik itu harus mengiringi amalan yang baik. beliau bersabda : sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya (amalan) setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. oleh karena itu setiap orang islam sudah seharusnya menyadari makna dari hadits di atas ini dan hendaknya ia meriwayatkannya / menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahuinya, dan berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ( sesuatu ) lebih menyadari dari pada orang yang mendengarkannya.

Baca Juga Pidato Bahasa Arab Lainnya :

Kultum bahasa arab latin kedua tentang "menuntut ilmu"

Tholabul ‘ilmi

Innat tafaqquha fid diin yad’uu ilaa kulli khoirin wa yunjii minal fitan wazh zhulumaat wa yuushulu ilal jannatil latii hiya gooyatu mathlabi kulli mu’minin taqiyyin, kamaa qoola rosuulullohi shollallahu ‘alaihi wasallam : man salaka thoriiqon yaltamisu fiihi ‘ilman sahhalallahu lahu bihi thoriiqon ilal jannah.

Artinya :

Menuntut ilmu

Sesungguhnya menuntut ilmu agama akan mengajak kepada seluruh kebaikan dan akan menyelamatkan dari fitnah dan kegelapan dan akan menghantarkan pada surga, yang mana ia adalah tujuan akhir setiap orang mu’min yang bertaqwa sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam : barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga.


wa qoola rosulullahi shollallahu ‘alaihi wasallam fii hadiitsin aakhor :
"Man yuridillahu bihi khoiron yufaqqihhu fid diin."

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang lain :

"Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan memahamkannya dalam agama."

Manthuuqu haadzal hadiits annat tafaqquha fid diin daliilun ‘alaa wujuudil khoir wa amma mafhuumuhu fafiihi annal ladzii laa yufaqqihu fiddiin fayadullu annahu mahruumun minal khoir.

Makna tersurat dari hadits ini bahwa menuntut ilmu agama adalah petunjuk atas adanya kebaikan, adapun makna tersiratnya bahwa orang yang tidak difahamkan dalam agama berarti ia adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Demikian dulu yang bisa saya sampaikan sementara ini seputar judul 2 kultum bahasa arab latin dan artinya, semoga bermanfaat.

2++ Kultum Bahasa Arab Latin dan Artinya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: BahasaArab.co.id

0 comments: