Mukadimah Bahasa Arab Untuk Pidato (Ceramah)

Mukadimah Bahasa Arab Untuk Pidato (Ceramah) - Dalam sebuah pidato, mukadimah merupakan bagian yang tak kalah penting dari isi pidato itu sendiri. Penyampaian pembukaan atau mukadimah pidato yang lancar dan baik memang dapat menambah rada percaya diri dalam menyampaikan isi pidato. 

Anda yang saat ini sedang mencari mukadimah bahasa Arab untuk pidato Anda disini kami berikan beberapa contoh mukadimah yang dapat dijadikan sebagai aplikasi bahasa Arab untuk pidato Anda. Anda bisa lancar dalam berpidato dengan belajar mukadimah bahasa Arab ini. Langsung cek informasinya di bawah ini!

Mukadimah Bahasa Arab

Mukadimah Bahasa Arab Untuk Pidato (Ceramah)

Anda yang sedang menyiapkan pidato untuk bahasa Arab, berikut mukadimah bahasa Arab untuk pidato (ceramah) sebagai aplikasi bahasa Arab untuk pidato Anda. 

Alhamdulilahil-ladzi fad-dholla baniy aadama bil ‘ilmi wal a’mal, wassholaatu wassalaamu ‘ala nabiyyinaa Muhammadin, wa’ala aalihi washokhbihi wat-tabi’iina lahum bi-ikhsaani ila aakhiril-ayyam. [Amma ba’du]

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan pada keturunan baginda Nabi Adam AS dengan ilmu dan amal, shalawat dan salam semoga tercurah pada baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti kebaikan sampai akhir masa.

Alhamdulillahi-lladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahm, wa Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh, La nabiya ba’dah.

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami kepada agama ini. Tiada kami mendapat petunjuk bagi Allah yang sekiranya tidak memberi petunjuk kepada kami. Serta segala puji hanya kepada Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan mereka yang berjuang diatas agama Allah sampai di hari kemudian.

Alhamdulillahil-ladzi kaana bi'ibaadihi khobiiron-bashiiro, tabaarokal-ladzii ja'ala fis-samaa-i buruujan-waja'ala fiihaa siroojan-waqomaron-muniiro. Asyhadu an-laailaha illalloh, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuuluhul-ladziy ba'asahu bil khaqqi basyiiron-wanadhiiro, wa daa-iyaa ilal-khaqqi bi-idznihi wa siroojan-muniiro. Allohumma sholli 'alaihi wa 'ala aalihi wa shokhbihi wa sallim tasliiman katsiroo. Amma ba'du

Artinya:

Segala puji hanya bagi Allah. Allah yang maha tahu dan maha melihat hamba – hambanya, maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang di langit serta dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, yang mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya serta cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah curahkan sholawat dan salam bagi-Nya dan keluarganya yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Anda yang sedang mencari informasi mukadimah bahasa Arab itulah mukadimah yang dapat menjadi bahan pembelajaran Anda. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat.

Mukadimah Bahasa Arab Untuk Pidato (Ceramah) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: BahasaArab.co.id

0 comments: